header image

מוכנות דיגיטלית של עובדים, צוותים וארגונים

תמונת מצב וכלים להיערכות

image description

סקר גלובאלי של חברת AON מלמד על מוכנות נמוכה של ארגונים לעולם העבודה העתידי, ומציע כיצד לזהות, לאפשר ולפתח מוכנות דיגיטלית בקרב עובדים, צוותים וארגונים. המושג "עולם בהפרעה" אינו חדש כשלעצמו, אך הקצב שבו הוא בא לידי ביטוי תופס תאוצה. בהקשר של עולם העבודה, מחקרים מראים כי עובדים מחפשים תמיכה והכוונה למול פוטנציאל התעסוקה שלהם בעולם העבודה העתידי, שאינה עולה בקנה אחד עם מה שארגונים מציעים בפועל למול צורך זה. על מנת לחקור לעומק את המניעים העומדים בבסיס הפער הזה, השיקה חברת הייעוץ הגלובאלית AON ,המתמחה במדידה ופיתוח מוכנות דיגיטלית בעולם העבודה, סקר מוכנות דיגיטלית. לסקר השיבו עובדים מארגונים מרחבי העולם כולו, אשר הביעו עמדותיהם בנוגע ליכולת של הארגון שלהם למשוך, לגייס, לתגמל, לפתח ולשמר טאלנטים בעלי מוכנות דיגיטלית גבוהה.

להורדת המאמר מלאו את הפרטים הבאים