header image

בואו ללמוד על הטרנדים האחרונים ב- Performance Management

כמה ארגונים מובילים הודיעו לאחרונה כי הם מבטלים את התהליך השנתי של הערכת ביצועים. כאשר הם נשאלים כיצד הם מתכוונים לממש בהמשך הדרך תגמול דיפרנציאלי, קידומים, פרידה מעובדים על בסיס ביצועים וכיוצא באלו, התשובות מגומגמות. לא ברור כיצד ניתן לממש כל אלו בלא מערכת ברורה שמבדילה בין עובדים בעלי ביצועים טובים יותר לכאלו בעלי ביצועים טובים פחות.

זה לא שארגונים אלו אינם מכירים בעובדה שניהול ביצועים והערכת עובדים קשורים קשר ישיר לכל התהליכים שצוינו לעיל ועוד רבים אחרים. הם פשוט נואשו מהאופן בו מתנהלים היום תהליכי ניהול ביצועים והם אינם רואים איך הם תורמים להם.

הטענה שלנו היא שזה לא פתרון – דיפרנציאציה בין עובדים מצטיינים לאלו שפחות היא מרכיב מפתח במלחמה על הטאלנט. חייבים למצוא דרכים אחרות להעריך את ביצועי העובדים.

בוובינר שלפניכם יציגו איתן ברנשטיין, שותף מנהל ב- AKT, ודרור פלדברג מנהל מכירות SuccessFactor ב- AKT, כיצד תהליך ניהול הביצועים בארגון השתנה לנוכח העידן הדיגיטלי, וכיצד מודול ה- Performance and Goals של מערכת ה- SAP SuccessFacotrs מסייע לארגון להתאים עצמו לשיטות הניהול העדכניות ביותר ומשפר ביצועי כח העבודה בארגון. הערה: הוובינר יתקיים בשפה האנגלית.

להרשמה לוובינר
image description