header image

פיתוח מנהלים בעידן הדיגיטלי

התאמת תהליכים ומתודולוגיות למציאות המשתנה

image description

העולם שלנו השתנה. המנהלים של היום פועלים בסביבה אחרת, בקצב חדש, ובתוך עולם מושגים אחר - עד כדי כך, ששיטות פיתוח המנהלים הטובות והמוכחות שעמלנו שנים לייצר ולתקף הולכות ומאבדות מהרלוונטיות שלהן.

המגמות האלה יביאו בעתיד לתוכניות פיתוח מנהלים שהן מבוססות נתונים, קרובות יותר לחוויות אמיתיות, ויותר רגישות לצרכים של האדם המתפתח וסביבתו.  מתודולוגיות הפיתוח כבר החלו בתהליך השינוי בכדי להתאים לטכנולוגיה המשתנה, המיומנויות המשתנות ודור המנהלים החדש.

במאמר נעסוק בהשפעות של שינויים במקום העבודה במגוון מרחבים על תפישת פיתוח מנהלים ועל המתודולוגיות לכך.


להורדת המאמר מלאו את הפרטים הבאים