header image

ענווה והיפר מודעות

כבסיס למנהיגות בעידן הדיגיטלי

image description

המהפכה הדיגיטלית אשר חדרה עד כה לארגונים, מתבטאת בעיקר בהטמעת חדשנות כלפי הלקוחות, לשדרוג חוויית הקניה. כעת המיקוד עובר להטמעת החדשנות בכל שאר הפעילויות והתהליכים בארגון, כולל שינוי יסודי בגישה כלפי העובדים, לשיפור חווייתם בארגון. 

שימוש בתובנות המבוססות BIG DATA, בפלטפורמות מקוונות לניהול מלאי, אחסון בענן, אבטחת מידע, Blockchain להגנת הלקוח ויצירת ביטחון למשתמשים ושימוש ב- BOT בשירותי לקוחות הן רק כמה דוגמאות על הקצה המזלג.

מאמר זה יתמקד במאפיינים המהווים את ראשית הצירים של המנהיגות הדיגיטלית, וכיצד הם באים לידי ביטוי ומשפיעים על התנהגותו של המנהיג.


להורדת המאמר מלאו את הפרטים הבאים