header image

מנהיגות גלובלית בעידן הדיגיטלי

פיתוח יכולות הליבה והמיומנויות הנדרשות

image description

כוחות גלובליים משפיעים באופן דרמטי על הארגון ומרחב העבודה. אלו שיצליחו למנף את הסביבה המשתנה לכדי הצלחה הם אלו שיצליחו לגבש מנהיגות סתגלנית וגלובלית.
מקובל להגדיר את העולם המשתנה כסביבת VUCA, סביבה המתאפיינת ב: Volatility (תנודתיות), Uncertainty (חוסר ודאות), Complexity (מורכבות), ו- Ambiguity (עמימות).

לאורך שנים של עבודה עם ארגונים גלובליים ומנהלים בארגונים גלובליים, מלווה אותנו השאלה: מהם האתגרים המרכזיים בפיתוח מנהיגות גלובלית, ומהן היכולות המרכזיות והקריטיות להצלחה עם האתגרים הללו?

מאמר זה יתמקד באתגר פיתוח מנהיגות גלובלית, ביכולות הליבה והמיומנויות הנדרשות להתמודדות עם האתגרים בעולם העסקי הגלובלי, ובדרכים בהן ניתן לפתח אותן.


להורדת המאמר מלאו את הפרטים הבאים