header image

Executive Assessment in the Digital Age

סוגיות הערכה בסביבה של חוסר וודאות

image description

אחד האתגרים הגדולים ביותר של הנהלת הארגון, הוא לוודא שיש בארגון את האנשים הנכונים הנדרשים להוביל את מהלכי השינוי הרדיקליים שהארגון נדרש לבצע לנוכח המהפכה הדיגיטלית, ולהתמודד עם האתגרים שעומדים בפני הארגון.

הסיפור הופך מורכב כאשר ארגונים מבינים את עוצמת העמימות ואי הוודאות מולה הם נמצאים בעידן הנוכחי, בו קיימת אי וודאות גבוהה לגבי האופן בו יראו עסקי הארגון בעתיד, ואת הקצב בו מתרחשים שינויים באופן בו פועל הארגון. כיצד אפשר להעריך התאמתו של אדם לתפקיד, אם לא ברור מה דורש התפקיד, אפילו לא בטווח הקצר? איך אנו יכולים לנבא היום התאמה לתפקיד עתידי שמשתנה לפרקים? איזה יכולות ינבאו היום את הפוטנציאל העתידי לתפקיד שאיננו יודעים מה יאפיין אותו?

המאמר עוסק באתגרים המרכזיים בתהליכי הערכה והאבחון בעידן הדיגיטלי, ובכלים והתהליכים להתמודדות מול אתגרים אלו.


להורדת המאמר מלאו את הפרטים הבאים