Global Retirement Insights - Q3 2018

שינויי חקיקה ומדינות סביב פרישה וחיסכון לטווח ארוך

הסקירה, המסכמת שינויים שחלו ברבעון Q3 2018, מופקת על ידי גוף הייעוץ הגלובלי בנושא Benefits של Aon, חברת הייעוץ למשאבי אנוש הגדולה בעולם.

AKT הינה המשרד הישראלי של Aon, ובין השאר מסייעת לארגונים ישראליים לנהל באופן אפקטיבי את נושא הפנסיה וביטוחי הבריאות לעובדיהם בכל העולם.

בחלק מהמקרים המידע המופיע הינו לעדכון בלבד, ובחלק יידרשו ממעסיקים הפועלים בטריטוריות אלו שינויים ופעולות לביצוע, על מנת לעמוד בדרישות הרגולטור המקומי.

להורדת הסקירה מלאו את הפרטים הבאים