Global Benefits Update - March 2017

שינויי חקיקה ומדינות סביב פרישה וחיסכון לטווח ארוך

הסקירה, המסכמת שינויים שחלו בחודש מרץ 2017, מופקת על ידי גוף הייעוץ הגלובלי בנושא Benefits של Aon Hewitt, חברת הייעוץ למשאבי אנוש הגדולה בעולם.

AKT הינה המשרד הישראלי של Aon Hewitt, ובין השאר מסייעת לארגונים ישראליים לנהל באופן אפקטיבי את נושא הפנסיה וביטוחי הבריאות לעובדיהם בכל העולם.

בחלק מהמקרים המידע המופיע הינו לעדכון בלבד, ובחלק יידרשו ממעסיקים הפועלים בטריטוריות אלו שינויים ופעולות לביצוע, על מנת לעמוד בדרישות הרגולטור המקומי.

להורדת הסקירה מלאו את הפרטים הבאים